ומאמרים הרצאות

 

 

 

ביבליוגרפיה

 ביבליוגרפיה למוזיאון הווירטואלי "סלוניקי אהובתי"

 

מקורות עיקריים: ערכה ד"ר גילה הדר
אטיאש,  משה, רומנסירו ספרדי, ירושלים: מכון בן צבי, תשכ"א.
אלכסנדר תמר, גילה הדר ושלום צבר, 'העין רואה והנשמה חומדת': גלויות מסלוניקי היהודית", מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, כז (תשע"א), 229-183.
ארדיטי, שמואל, ספר דברי שמואל, ח"ב, ניו יורק: אחים  גאלדענבערג, תשנ"ב [שלוניקי, דפוס 'עץ   החיים', תרנ"א]. 
בוניס, דוד, קולות משלוניקי היהודית: קטעים מהסדרות ההיתוליות בג'ודזמו "טיאו איזרה אי סו מוז'יר בינוטה" ו"טיאו בוחור אי סו מוז'יר ג'אמילה" מאת משה קאזיס, ירושלים- שלוניקי: משגב ירושלים, קרן עץ החיים, תש"ס (1999).
בן גוריון, דוד, אגרות דוד בן גוריון: תרס"ד-תר"פ (1904-1919),  בעריכת  יהודה ארז, תל אביב: עם עובד ואוניברסיטת תל אביב, 1971.
בן נאה, ירון, "עיר התורה והלימוד סלוניקי כמרכז תורה במאות הט"ז-הי"ז", פעמים 80 (תשנ"ט), עמ' 82-60.
בנבנישתי דוד (עורך) שלוניקי: עיר ואם בישראל, הוצאת המכון לחקר יהדות שאלוניקי, ירושלים, תל-אביב, תשכ"ז.
בנבנשתי, דוד, משאלוניקי לירושלים: פרקי חיים, ירושלים: הוצאת ועד הספרדים ועדות המזרח בשתוף עם מכון לחקר יהדות שלוניקי והמרכז לשלוב המורשת של יהדות ספרד והמזרח, תשמ"א.
בנבנשתי, דוד, קהילות היהודים ביוון: רשמי מסע, הוצאת ועד עדת הספרדים בירושלים בשיתוף המחלקה לקהילות ספרדיות בהסתדרות הציונית, ירושלים, תשל"ט
בניהו, מאיר,  התנועה השבתאית ביוון, ירושלים: מכון בן צבי  והאוניברסיטה העברית, תשל"ג.
ברנאי, יעקב,  השבתאות: היבטים חברתיים, ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשס"א.
גאון, משה דוד, העיתונות בלאדינו: ביבליוגרפיה, בעריכת מ' קטן,  ירושלים: האוניברסיטה העברית, תשכ"ה.
דישון, יהודית, "סלוניקי היהודית בעיני נוסע יהודי-גרמני בראשית המאה העשרים", פעמים 107 (תשס"ו), 67-39.
הבסי,  רבקה, שירי הזמר בספרדית-יהודית (לאדינו) של  צדיק גרשון ומשה קאזיס (צדיק אי גאזוז), עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, תש"ס.
הדר, גילה, "מרחב וזמן בשאלוניקי ערב מלחמת העולם השנייה וגירוש והשמדת יהודי שאלוניקי 1943-1939 ", ילקוט מורשת 82 (סתיו 2006), 38-9.
הדר, גילה, 'כרמן בשאלוניקי : מיגדר, משפחה ומאבק בקרב פועלות הטבק היהודיות   בשאלוניקי', פעמים 107 (אביב תשס"ו), עמ' 38-5.
הטל, אברהם, יהודי יוון:  ביבליוגרפיה, ירושלים: יד יצחק בן צבי,   תשמ"ד- תשנ"ו, ב' כרכים.
העליון, משה,  מיצרי שאול: קורותיו של יוצא שלוניקי במחנות ההשמדה, תל אביב: ארגון ניצולי מחנות ההשמדה יוצאי – יוון בישראל והמכון לחקר יהדות סלוניקי,  1978.
חנדלי, יצחק,  מהמגדל הלבן לשערי אושויץ, תל אביב: חמ"ד, 1992.
חסיד, אלי, שלוניקי שלי, תל אביב, המכון לחקר יהדות שלוניקי, תשנ"ז.
יהדות יוון בחורבנה: פרקי זכרונות, תל אביב, המכון לחקר יהדות שלוניקי, תשמ"ח.
יוהס, אסתר (עורכת),  יהודי ספרד באימפריה העות'מאנית: פרקים בתרבות החמרית, ירושלים: מוזיאון ישראל, תשמ"ט.
מאזוור, מארק, סלוניקי עיר של רוחות, עם עובד, תל אביב, תשס"ח.
מולכו מיכאל ויוסף נחמה,  שואת יהודי יוון  1941-1944 (תש"א תש"ד), ירושלים: יד ושם,  תשכ"ה.
מולכו, יוסף, בית העלמין של יהודי שלוניקי, תל אביב תשל"ה.
סטרומזה, ז'אק,  ובחרת בחיים: משלוניקי לירושלים דרך אושויץ ופריס, תל אביב: המכון לחקר יהדות שלוניקי, 1995.
ספקטור שמואל (עורך), פנקס הקהילות: אנציקלופדיה של היישובים היהודיים למן היווסדם ועד לאחר שואת מלחמת העולם השנייה. הוצאת יד ושם, ירושלים, תש"ל-תשס"ז.
סרוגו, שי, "ממפרץ סלוניקי למפרץ עכו: פרק בקורותיהם של דייגים עבריים בין שתי מלחמות העולם", פעמים 123-122  (תש"ע), 40-9.
עוזיאל, יוסף פנחס, המגדל הלבן: רשמים, זכרונות וספורים מחיי עיר עברית בגולה, תל אביב: המכון לחקר יהדות שלוניקי,  תשל"ח.
עמנואל, יצחק שמואל,  "תולדות יהודי שלוניקי", זכרון שלוניקי, כ"א, עמ' 272-1.
עמנואל, יצחק שמואל, מצבות שלוניקי, ירושלים: קרית ספר, תשכ"ח, ב' כרכים.
רוזן, מינה (עורכת)., ימי הסהר: פרקים בתולדות  היהודים באימפריה העות'מאנית, תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, תשנ"ו.
רוזן, מינה,  בנתיבי הים התיכון: הפזורה היהודית-ספרדית במאות הט"ז-י"ח, תל אביב, תשנ"ג.
ריבלין, ברכה (עורכת), "התנועה הציונית בסלוניקי",פנקס הקהילות-  יוון.  יד ושם, ירושלים תשנ"ט ,עמ' .263-259 .
ריבלין, ברכה (עורכת), פנקס הקהילות: ספר יוון, ירושלים: יד ושם, תשנ"ט. 
רפאל, שמואל (עורך).,  בנתיבי שאול: יהודי יוון בשואה: פרקי עדות, תל אביב: המכון לחקר יהדות שלוניקי, תשמ"ח.
רקנטי, דוד אברהם  (עורך), זכרון שלוניקי: גדולתה וחורבנה של ירושלים דבלקן, ב' כרכים, הוועד להוצאת ספר שלוניקי, תל-אביב, תשל"ב-תשמ"ו.
שילה, מרגלית, "עליית המונים או עליית נבחרים? היחס לעלייה בימי העלייה הראשונה והעלייה השנייה", דבורה הכהן (עורכת), קיבוץ גלויות: עלייה לארץ ישראל - מיתוס ומציאות, מרכז זלמן שז"ר,  תשנ"ח.
שלוניקי עיר ואם בישראל: ירושלים- תל אביב: המכון לחקר יהדות שאלוניקי, תשכ"ז.
שלמה ראובן, מאז ועד עתה: הרצאות הקתדרה (1983-1977), אוניברסיטת תל-אביב, הקתדרה להיסטוריה ותרבות של יהודי שלוניקי ויוון, 1984 .

 


Albertos Nar, Social Organisation and Activity of the Jewish Community in Thessaloniki, Meropi, Saloniquhttp://www.macedonian-heritage.gr/Contributions/20010704_Nar.html
Anastassiadoue, 1830-1912: Une ville ottomane à l’âge des Rèformes, Leiden: Brill, 1997.
Megas, Yannis, ed., Enthymion Apo Te Zoe tes Hevraikes. Tessaloonika 1897-1917/ Images of the Jewish Community Salonika: 1897-1917, Athens: Kapon Editiones, 1993 Messinas, Elias, and I. Vassiliadis, The Synagogues of Salonica and Veroia, Athens 1997 
Molho, Michael, Usus y Costumbres de los Sefaradies de Salonica, MadridBarcelona: Instituto Arias Montano, 1950.
Nehama, Joseph, Histoire des Israelités de Salonique, Thessalonique: Communauté Israelite de Thessalonique, 1935-1978, 7 Vols.
Recanati, Aure, Jewish Community of Salonika 1943, based on microfilms from U.S. Holocaust Memorial Museum (1997-A0220), Jerusalem: Erez Publications, 2001.
Rozen, Minna, The Last Ottoman Century and Beyond: The Jews in Turkey and the Balkans, 1808-1945, Vol 1-2, Proceedings of the International Confference on “The Jewish Communities in the Balkan and Turkey in the 19th and 20th Centuries through the End of World War II, Tel Aviv: The Goldstein-Goren Diaspora Research Center , Tel Aviv University, 2002.
Stavroulakis, N. & J. T. De Vinney, Jewish Sites and Synagogues of Greece, Athens: Talos Press, 1992.
Veinstein, G. ed., Salonique, 1850-1918: La ‘ville des Juifs et le réveil des Balkans, Paris: Autrement, Serie Memoires n.12, 1992.
  Yakov Benmayor, "The Jews of Thessaloniki",   in The Jewish Museum of Tssaloniki,
http://www.jmth.gr/web/thejews/pages/pages/history/pages/his1.html
lJewish Museum of Greece http://www.greecetravel.com/jewishhistory/museum.html
 Preserving Jewish Heritage in Greece by Elias V. Messinas, AssocAIA, RA Excerpts from article in Archaeology Magazine web site
 
 
 
- הילה קוב'ו, "השיבה הביתה: ג'ולי פלורנטין חוזרת למקורות", זמן תל-אביב,   
אתר בית כנסת ומוזיאון קהילה קדושה ינינה בניו-יורק -  http://www.kkjsm.org/
ד"ר מיכל הלד, http://www.michalheld.com/95351/thessaloniki
לאתר ווריה(באדיבות ראובן עמנואל)
מתוך אתר: מסעות יוון, בעקבות הקהילות היהודיותבאדיבות אריה דרזי
"עקבות של זיכרון" - קהילת יהודי סלוניקי, יד ושם (לחץ לקישור).
מוטי מרינגר :Tog חדשות ותוכן יהודי